Hizmetlerimiz

Mimarlık

Konut, Otel, Fabrika, Ticari Binalar, İdari Binalar, Depo vs. her türlü yapının; yürürlükteki kanun ve imar mevzuatına göre işverenin istekleri doğrultusunda en ekonomik ve fonksiyonel tasarımının yapılarak, etüt, proje, 3 Boyutlu Görsel, Hareketli Sunum, Model ve Maketlerinin yapılması hizmetleri.

 

• Mimari Proje, Uygulama ve Danışmanlık Hizmetleri

• Teknik Şartname Hazırlanması

• Metraj, Keşif, Maliyet Analizi

• İhale Çalışmaları ve İhale Belgeleri Hazırlanması

• 3D Modelleme ve Animasyon Hizmetleri

Mühendislik

Yeni yapılara taşıyıcı sistem (Çelik/Betonarme/ Prefabrik Betonarme) ve malzeme seçimlerinin yapılarak taşıyıcı sistem tasarımının yapılması yanında mevcut yapıların da performans analizlerinin yapılarak, Güçlendirme projelerinin hazırlanması, Yapı iskelesi ve İş iskelesi sistemlerinin tasarım ve hesabının yapılması hizmetleri.

 

• Betonarme Yapı Projeleri

• Çelik Yapı Projeleri

• Betonarme Prefabrik Yapı projeleri

• Deprem Performans Analizi Projeleri

• Güçlendirme Projeleri

• İş ve Kalıp İskele Projeleri

• Mekanik Tesisat Projeleri

• Elektrik Tesisatı Projeleri

Danışmanlık

Özgün yaklaşımları, duyarlı, yenilikçi ve estetik projeler ile kendi çizgisini oluşturmuş olan TGU Mimarlık hızla değişen ve gelişen yapı teknolojilerini yakından takip ederek üretilen her projenin aşamaları ile uygulama esnasında çözümlerde de yardımlarını devam ettirmektedir.